COMUNICAT DE PRESĂ

 

             La data de 12.06.2015, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi a formulat propunere de arestare preventivă a inculpatei M.L., executor judecătoresc, privind infracţiunile de abuz în serviciu prevăzut de Legea 78/2000, constituirea unui grup infracţional organizat şi fals intelectual şi a inculpaţilor S.V.R., I.I.C şi M.M. privind  infracţiunile de complicitatea la abuz în serviciu  şi constituirea unui grup infracţional organizat, în legătură cu organizarea şi desfăşurarea, în perioada 2014-2015, în cadrul Biroul Executorilor Judecătoreşti Asociaţi M.I. şi M.L., a licitaţiilor publice având ca obiect vânzarea imobilelor a cinci persoane vătămate, fapte pentru care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpaţi la data de 12.06.2015. Există bănuiala rezonabilă că licitaţiile s-au desfăşurat prin participarea a două persoane aflate în înţelegere (din care una,,mână moartă,,) cu executorul judecătoresc, în scopul denaturării preţului de pornire a licitaţiilor în cauză şi a preţului de adjudecare a imobilelor.                        

               Propunerea de arestare preventivă a inculpaţilor a fost respinsă de către judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Iaşi la data de 15.06.2015, care a dispus luarea faţă de inculpaţi a măsurii preventive a controlului judiciar prev. de art.202 al.4 lit.b din Codul de procedură penală.   

               La data de 16.06.2015,  Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi a formulat contestaţie împotriva Încheierii penale emisă de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Iaşi la data de 15.06.2015, competenţa soluţionării acesteia revenind Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

            Cu privire la situaţia de fapt, facem următoarele precizări:

La data de 12 iunie 2015 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale după cum urmează:

1. faţă de inc. M.L.  pentru săvârşirea infracțiunilor de :

 

A),,abuz în serviciu,, infracțiunea asimilată infracțiunilor de corupție prev. și ped. de art. 13 ind. 2 din Legea 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea infracțiunilor de corupție rap. la art. 297 al. 1 din Codul penal cu aplicarea art. 38 al.1 din Codul penal  (5 fapte) constând în îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de serviciu în dosarele de executare deschise pe numele debitorilor/persoanelor vătămate,  în timpul organizării și desfășurării licitațiilor publice având ca obiect vânzarea imobilelor acestora, precum și a altor imobile, în contra dispozițiilor legale în materia executării silite cu ajutorul participării la licitații a membrilor unui grup constituit în scopul denaturării preţului de adjudecare, din care fac parte alţi inculpaţi,  în înțelegere cu aceștiaia și în astfel de condiții încât prețul de pornire să poată  fi coborât sub pragul prețului de pornire de la termenul respectiv, în dauna creditorilor și debitorilor și în folosul adjudecatarilor.

B) ,,constituirea unui grup infracţional organizat,, prev. si ped. de art. 367 al.1, 3 din Codul penal, constând în aceea că, în perioada 2014 – iunie 2015, în calitate de executor judecătoresc,  a sprijinit un grup infracțional organizat, format din alţi inculpaţi, constituit în scopul fraudării dispozițiilor în materia executării silite, participării membrilor grupului la licitațiile publice organizate la Biroul Executorilor Judecătorești și adjudecării imobilelor vândute la aceste licitații publice la prețuri derizorii (participarea unui membru al grupului ca,,mână moartă,, pentru ca  alt membru al grupului să adjudece imobilul la un preț derizoriu ca urmare a îndeplinirii condiției a doi participanți ce permitea coborârea prețului de pornire și/adjudecare sub pragul prețului de pornire stabilit prin publicația de vânzare corespunzătoare termenlui respectiv și chiar sub prețul creanței/garanției de participare, îndeplinindu-și defectuos atribuțiile de serviciu cu ajutorul membrilor grupului  în timpul efectuării actelor de executare silită în dosarele de executare silită și organizării și defășurării licitațiilor publice; în concret în timpul oragnizării și desfășurării licitațiilor în care au fost vândute imobilele persoanelor vătămate,  în dauna creditorilor și debitorilor și în folosul adjudecatarilor, membri ai grupului, dând  concursul acestor persoane din grup  în sensul fraudării dispozițiilor legale, controlând pretul de începere a licitațiilor și prețul de adjudecare,  cunoscând persoanele care participă la licitație  precum și modul cum aceste persoane acționează.

C) ,,fals intelectual,, prev. și ped. de art. 321 al.2 din Codul penal cu aplicarea art.38 al.1 din Codul penal (două fapte) constând în aceea că, în calitate de executor judecătoresc aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu,  cu ocazia întocmirii, a inserat/atestat   în procesul-verbal de rezultat cu adjudecare și lista desfășurare licitației  date necorespunzătoare realității privind procedura de licitație și  participarea la licitație în mod efectiv a două persoane  în condițiile în care unul – investigator cu identitate reală introdus în cauză – s-a retras anterior deschiderii ședinței de licitație ;

toate trei cu aplicarea art.38  al.1 din Codul penal.

 

2. faţă de inc. S.V.R. pentru săvârşirea infracțiunilor de :

A),,complicitate la  abuz în serviciu,, infracţiunea asimilată infracțiunilor de corupție prev. și ped. de art. 48 al.1 din Codul penal rap. la art. 13 ind. 2 din Legea 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea infracțiunilor de corupție rap. la art. 297 al.1 din Codul penal cu aplicarea art. 38 al.1 din Codul penal  (3 fapte) constând în aceea că, a ajutat executorul judecătoresc M.L. să-și îndeplinească în mod defectuos atribuțiilor de serviciu în dosarele de executare deschise pe numele debitorilor/persoanelor vătămate, în timpul organizării și desfășurării licitațiilor publice având ca obiect vânzarea imobilelor acestora precum și a altor imobile, în sensul acceptării acestuia și a altor membri ai grupului la licitațiile publice în cauză  în înțelegere cu aceștia în scopul denaturării preţului de adjudecare, în astfel de condiții încât prețul de pornire să poată  fi coborât sub pragul prețului de pornire de la termenul respectiv, în dauna creditorilor și debitorilor și în folosul adjudecatarilor.

B),,constituirea unui grup infracţional organizat,, prev. si ped. de art. 367 al.1, 3 din Codul penal  constând în aceea că, în perioada 2014 – iunie 2015, a constituit/aderat împreună cu alţi inculpaţi, un grup/la un grup  infracțional organizat în scopul fraudării dispozițiilor în materia executării silite, participării la licitațiile publice organizate la Biroul Executorilor Judecătorești M.I. şi M.L. și adjudecării imobilelor vândute la aceste licitații publice la prețuri derizorii (participarea unui membru al grupului ca,,mână moartă,, pentru ca  alt membru al grupului să adjudece imobilul la un preț derizoriu ca urmare a îndeplinirii condiției a doi participanți ce permitea coborârea prețului de pornire și/adjudecare sub pragul prețului de pornire stabilit prin publicația de vânzare corespunzătoare termenlui respectiv și chiar sub prețul creanței/garanției de participare , fiind sprijiniți în activitatea infracțională de executorul judecătoresc M.L. care și-a îndeplinit defectuos atribuțiile de serviciu cu ajutorul membrilor grupului  în timpul efectuării actelor de executare silită în dosarele de executare silită și organizării și defășurării licitațiilor publice în care au fost vândute imobilele persoanelor vătămate precum și altele ce urmează a fi identificate,  în dauna creditorilor și debitorilor și în folosul adjudecatarilor, membri ai grupului, dându-le  concursul  în sensul fraudării dispozițiilor legale, controlând pretul de începere a licitațiilor și prețul de adjudecare,  cunoscând persoanele care participă la licitație  precum și modul cum  acționează.

                ambele cu aplicarea art.38  al.1 din Codul penal.

 

 3. faţă de inc. I.I.C. pentru săvârşirea infracțiunilor de :

 A) ,,complicitate la  abuz în serviciu,, infracţiunea asimilată infracțiunilor de corupție prev. și ped. de art. 48 al.1 din Codul penal rap. la art. 13 ind. 2 din Legea 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea infracțiunilor de corupție rap. la art. 297 al.1 din Codul penal cu aplicarea art. 38 al.1 din Codul penal  (2 fapte) constând în aceea că, a ajutat executorul judecătoresc M.L. să-și îndeplinească în mod defectuos atribuțiilor de serviciu în dosarele de executare deschise pe numele debitorilor/persoanelor vătămate, în timpul organizării și desfășurării licitațiilor publice având ca obiect vânzarea imobilelor acestora, precum și a altor imobile, în sensul acceptării acestuia și a altor membri ai grupului la licitațiile publice în cauză  în înțelegere cu aceștia și în scopul denaturării preţului de adjudecare, în astfel de condiții încât prețul de pornire să poată  fi coborât sub pragul prețului de pornire de la termenul respectiv, în dauna creditorilor și debitorilor și în folosul adjudecatarilor.

 B),,constituirea unui grup infracţional organizat,, prev. si ped. de art. 367 al.1, 3 din Codul penal,  constând în aceea că, în perioada 2014 – iunie 2015, a constituit/aderat împreună alţi inculpaţi, un grup/la un grup  infracțional organizat în scopul fraudării dispozițiilor în materia executării silite, participării la licitațiile publice organizate la Biroul Executorilor Judecătorești M.I. şi M.L. și adjudecării imobilelor vândute la aceste licitații publice la prețuri derizorii (participarea unui membru al grupului ca,,mână moartă,, pentru ca  alt membru al grupului să adjudece imobilul la un preț derizoriu ca urmare a îndeplinirii condiției a doi participanți ce permitea coborârea prețului de pornire și/adjudecare sub pragul prețului de pornire stabilit prin publicația de vânzare corespunzătoare termenlui respectiv și chiar sub prețul creanței/garanției de participare) fiind sprijiniți în activitatea infracțională de executorul judecătoresc M.L. care și-a îndeplinit defectuos atribuțiile de serviciu cu ajutorul membrilor grupului  în timpul efectuării actelor de executare silită în dosarele de executare silită și organizării și defășurării licitațiilor publice în care au fost vândute imobilele a două persoane vătămate precum și altele ce urmează a fi identificate,  în dauna creditorilor și debitorilor și în folosul adjudecatarilor, membri ai grupului, dându-le  concursul  în sensul fraudării dispozițiilor legale, controlând pretul de începere a licitațiilor și prețul de adjudecare,  cunoscând persoanele care participă la licitație  precum și modul cum  acționează, ambele cu aplicarea art.38  al.1 din Codul penal.

 

4. faţă de inc. M.M. pentru săvârşirea infracțiunilor de :

A),,complicitate la  abuz în serviciu,, infracţiunea asimilată infracțiunilor  de corupție prev. și ped. de art. 48 al.1 din Codul penal rap. la art. 13 ind. 2 din Legea 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea infracțiunilor de corupție rap. la art. 297 al.1 din Codul penal cu aplicarea art. 38 al.1 din Codul penal  (2 fapte)  constând în aceea că, a ajutat executorul judecătoresc M.L. din cadrul Biroului Executorilor Judecătorești M.I. şi M.L. să-și îndeplinească în mod defectuos atribuțiilor de serviciu în dosarele de executare deschise pe numele debitorilor/persoanelor vătămate, în timpul organizării și desfășurării licitațiilor publice având ca obiect vânzarea imobilelor acestora, precum și a altor imobile, în sensul acceptării acestuia și a altor membri ai grupului la licitațiile publice în cauză  în înțelegere cu aceștia și în scopul denaturării preţului de adjudecare, în astfel de condiții încât prețul de pornire să poată  fi coborât sub pragul prețului de pornire de la termenul respectiv, în dauna creditorilor și debitorilor și în folosul adjudecatarilor.  

B),,constituirea unui grup infracţional organizat,, prev. si ped. de art.   367 al.1, 3 din Codul penal constând în aceea că, în perioada 2014 – iunie 2015, a constituit/aderat împreună cu alţi inculpaţi, un grup/la un grup  infracțional organizat în scopul fraudării dispozițiilor în materia executării silite, participării la licitațiile publice organizate la Biroul Executorilor Judecătorești M.I. şi M.L. și adjudecării imobilelor vândute la aceste licitații publice la prețuri derizorii (participarea unui membru al grupului ca,,mână moartă,, pentru ca  alt membru al grupului să adjudece imobilul la un preț derizoriu ca urmare a îndeplinirii condiției a doi participanți ce permitea coborârea prețului de pornire și/adjudecare sub pragul prețului de pornire stabilit prin publicația de vânzare corespunzătoare termenlui respectiv și chiar sub prețul creanței/garanției de participare) fiind sprijiniți în activitatea infracțională de executorul judecătoresc M.L. care și-a îndeplinit defectuos atribuțiile de serviciu cu ajutorul membrilor grupului  în timpul efectuării actelor de executare silită în dosarele de executare silită și organizării și defășurării licitațiilor publice în care au fost vândute imobilele a două persoane vătămate, precum și altele ce urmează a fi identificate,  în dauna creditorilor și debitorilor și în folosul adjudecatarilor, membri ai grupului, dându-le  concursul  în sensul fraudării dispozițiilor legale, controlând pretul de începere a licitațiilor și prețul de adjudecare,  cunoscând persoanele care participă la licitație  precum și modul cum  acționează.

     ambele cu aplicarea art.38  al.1 din Codul penal.

 

5. faţă de inc. C.M. pentru săvârşirea infracțiunilor de :

A),,complicitate la  abuz în serviciu,, infracţiunea asimilată infracțiunilor  de corupție prev. și ped. de art. 48 al.1 din Codul penal rap. la art. 13 ind. 2 din Legea 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea infracțiunilor de corupție rap. la art. 297 al.1 din Codul penal  (1 faptă) constând în aceea că, a ajutat executorul judecătoresc M.L. din cadrul Biroului Executorilor Judecătorești M.I. şi M.L. să-și îndeplinească în mod defectuos atribuțiilor de serviciu în dosarul de executare deschis pe numele unei persoane vătămate, în timpul organizării și desfășurării licitației publice având ca obiect vânzarea imobilului acesteia, în sensul acceptării acestuia și a altor membri ai grupului la licitațiile publice în cauză  în înțelegere cu aceștia și în scopul denaturării preţului de adjudecare, în astfel de condiții încât prețul de pornire să poată  fi coborât sub pragul prețului de pornire de la termenul respectiv, în dauna creditorilor și debitorilor și în folosul adjudecatarilor.  

B),,constituirea unui grup infracţional organizat,, prev. si ped. de art.   367 al.1, 3 din Codul penal constând în aceea că, în perioada 2014 – iunie 2015, a constituit/aderat împreună cu alţi inculpaţi, un grup/la un grup  infracțional organizat în scopul fraudării dispozițiilor în materia executării silite, participării la licitațiile publice organizate la Biroul Executorilor Judecătorești M.I. şi M.L. și adjudecării imobilelor vândute la aceste licitații publice la prețuri derizorii (participarea unui membru al grupului ca,,mână moartă,, pentru ca  alt membru al grupului să adjudece imobilul la un preț derizoriu ca urmare a îndeplinirii condiției a doi participanți ce permitea coborârea prețului de pornire și/adjudecare sub pragul prețului de pornire stabilit prin publicația de vânzare corespunzătoare termenlui respectiv și chiar sub prețul creanței/garanției de participare) fiind sprijiniți în activitatea infracțională de executorul judecătoresc M.L. care și-a îndeplinit defectuos atribuțiile de serviciu cu ajutorul membrilor grupului  în timpul efectuării actelor de executare silită în dosarele de executare silită și organizării și defășurării unei licitaţii publice în care a fost vândut imobilul unei persoane vătămate precum și altele ce urmează a fi identificate,  în dauna creditorilor și debitorului și în folosul adjudecatarului, membru ai grupului, dându-le  concursul  în sensul fraudării dispozițiilor legale, controlând pretul de începere a licitațiilor și prețul de adjudecare,  cunoscând persoanele care participă la licitație  precum și modul cum  acționează. ambele cu aplicarea art.38  al.1 din Codul penal.

 

6. faţă de inc. A.C.C. pentru săvârşirea infracțiunii de ,,complicitate la  abuz în serviciu,, infracţiunea asimilată infracțiunilor de corupție prev. și ped. de art. 48 al.1 din Codul penal rap. la art. 13 ind. 2 din Legea 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea infracțiunilor de corupție rap. la art. 297 al.1 din Codul penal  (1 faptă)  constând în aceea că  a ajutat executorul judecătoresc M.L. din cadrul Biroului Executorilor Judecătorești M.I. şi M.L. să-și îndeplinească în mod defectuos atribuțiilor de serviciu în dosarul de executare deschis pe numele unei persoane vătămate , în timpul organizării și desfășurării licitației publice având ca obiect vânzarea imobilului acestuia, la data de a ajutat executorul judecătoresc M.L. din cadrul Biroului Executorilor Judecătorești M.I. şi M.L. să-și îndeplinească în mod defectuos atribuțiilor de serviciu în dosarul de executare deschis pe numele unui debitor/persoane vătămate , în timpul organizării și desfășurării licitației publice având ca obiect vânzarea imobilului acestora, în sensul  trimiterii la licitație a unor persoane în înțelegere cu alte persoane, în scopul denaturării preţului de adjudecare, și cu executorul judecătoresc, în astfel de condiții încât prețul de pornire să poată  fi coborât sub pragul prețului de pornire de la termenul respectiv, în dauna creditorilor și debitorilor și în folosul adjudecatarilor.  

 

7. faţă de inc. M.M. pentru săvârşirea infracțiunii de ,,complicitate la  abuz în serviciu,, infracţiunea asimilată infracțiunilor de corupție prev. și ped. de art. 48 al.1 din Codul penal rap. la art. 13 ind. 2 din Legea 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea infracțiunilor de corupție rap. la art. 297 al.1 din Codul penal  (1 faptă) constând în aceea că a ajutat executorul judecătoresc M.L. din cadrul Biroului Executorilor Judecătorești M.I. şi M.L. să-și îndeplinească în mod defectuos atribuțiilor de serviciu în dosarul de executare deschis pe numele unui debitor/persoane vătămate, în timpul organizării și desfășurării licitației publice având ca obiect vânzarea imobilului acestuia, în sensul  prezentării la licitația în cauză deși nu era interesată direct de imobil, în înțelegere cu celăllat participant și cu adjudecaarul de fapt în scopul denaturării preţului de adjudecare și în astfel de condiții încât prețul de pornire să poată  fi coborât sub pragul prețului de pornire de la termenul respectiv, în dauna creditorilor și debitorilor și în folosul adjudecatarilor.

 

8. faţă de inc. P.M. pentru săvârşirea infracțiunii de ,,complicitate la  abuz în serviciu,, infracţiunea asimilată infracțiunilor de corupție prev. și ped. de art. 48 al.1 din Codul penal rap. la art. 13 ind. 2 din Legea 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea infracțiunilor de corupție rap. la art. 297 al.1 din Codul penal  (1 faptă) ; constând în aceea că constând în aceea că ajutat executorul judecătoresc M.L. din cadrul Biroului Executorilor Judecătorești M.I. şi M.L. să-și îndeplinească în mod defectuos atribuțiilor de serviciu în dosarul de executare deschis pe numele unui debitor/persoană vătămate , în timpul organizării și desfășurării licitației publice având ca obiect vânzarea imobilului acestuia, în sensul  prezentării la licitația în cauză deși nu era interesat să adjudece  imobilul, în înțelegere cu celăllat participant și cu adjudecaarul de fapt și cu acordul executorului, în scopul denaturării preţului de adjudecare şi în astfel de condiții încât prețul de pornire să poată  fi coborât sub pragul prețului de pornire de la termenul respectiv, în dauna creditorilor și debitorilor și în folosul adjudecatarilor.  

 

Urmărirea penală continuă în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor cauzei şi stabilirii răspunderii penale a inculpaţilor pentru săvârşirea faptelor pentru care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale. Ancheta vizează mai multe licitaţii organizate la acelaşi birou de executori judecătoreşti, fapte cu privire la care urmărirea penală  va fi extinsă în perioada următoare.

Precizăm că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.