COMUNICAT DE PRESA

04.02.2015

 

 

 

La data de 04.12.2014, in cadrul unui dosar aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iasi ce vizează comiterea unor infractiuni de conflict de interese si abuz in serviciu s-a formulat o propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile  a inculpatului Moraru Ionel, primar al com Ruginoasa, acesta fiind cercetat pentru :

1.conflict de interese, faptă prev. și ped. de art.301 alin.1 din Noul Cod Penal (semnarea contractului de concesiune S.C „MEȘTEȘUG ARTMOB” SRL Ruginoasa, administrată de către Moraru Ionuț, fiul primarului, prin care ii era atribuita acestei societăți comerciale  suprafața de 1000 mp., pentru o perioadă de 49 ani, contra unei redevențe în sumă de 1.500 lei/an)

2.abuz in serviciu prev de art 13 ind 2 din Legea 78/2000 raportat la art 297 al. 1 C.penal (semnarea contractului de concesiune S.C „MEȘTEȘUG ARTMOB” SRL Ruginoasa, administrată de către Moraru Ionuț, fiul primarului, prin care ii era atribuita acestei societăți comerciale  suprafața de 1000 mp., pentru o perioadă de 49 ani, contra unei redevențe în sumă de 1.500 lei/an, deși din cuprinsul caietului de sarcini ce a stat la baza procedurii de achiziție publică, rezultă că prețul minim de începere al licitației pentru terenul ce a făcut obiectul concesiunii este stabilit la 2370 lei/an)

         3. abuz in serviciu prev de art 13 ind 2 din Legea 78/2000 raportat la art 297 al. 1 C.penal (emiterea nelegală a autorizației de construcție a unei clădiri pe terenul concesionat desi reprezentantul societătii administrate de fiul său nu a achitat taxa  stabilită în sumă de 2.334 lei ( ce reprezintă 1% din valoarea aferentă lucrărilor declarate de 233.400 lei).

4. conflict de interese in formă continuată, faptă prev. și ped. de art.301 alin.1 din Noul Cod Penal cu aplicarea art 35 al. 1 C.penal (încheierea contractului de furnizare nr.5641 din data de 28.10.2010 prin care Primăria comunei Ruginoasa a achiziționat de la  S.C „MEȘTEȘUG ARTMOB” SRL Ruginoasa, 2010 numere de casă și 355 plăcuțe cu denumiri de străzi la prețul de 12.561 lei, contract care a fost semnat de către Moraru Ionel în calitate de reprezentant legal al Primăriei Ruginoasa și ordonator principal de credite. A doua zi, în baza  facturii fiscale nr.9 din 29.10.2010, S.C „MEȘTEȘUG ARTMOB” SRL, a livrat către Primăria Ruginoasa mărfurile prevăzute în contract, în sumă totală de 12.561 lei, fiind acceptată la plată de către Moraru Ionel prin mențiunea „ se aprobă plata” iar cu ordinele de plată nr.238 și 239 din 29.10.2010, a fost achitată integral contravaloarea acestei facturi).

          5. conflict de interese, faptă prev. și ped. de art.301 alin.1 din Noul Cod Penal (faptă constand in aceea ca, la data de 29.04.2011, printr-o procedură de achiziție directă, a fost încheiat contractul de prestări servicii nr.3027, între Consiliul local Ruginoasa și I.F POPA P. OVIDIU din municipiul Iași, administrată de către Popa Ovidiu- ginerele primarului Moraru Ionel, având ca obiect prestarea de servicii informatice și editarea paginii WEB a Primăriei comunei Ruginoasa , prețul serviciilor prestate fiind stabilit al 3000 lei).

6. abuz in serviciu in formă continuată, prev de art 13 ind 2 din Legea 78/2000 rap la art 297 al. 1 C.penal , cu aplicarea art 35 al. 1 C.penal (în calitate de ordonator principal de credite a încheiat un contract fără existența vizei de control financiar preventiv, fără a fi cuprins în lista de investiții, fără a face dovada prevederilor bugetare, obiectiv ai cărui indicatori tehnico-economici nu au fost supuși aprobării Consiliului local al comunei Ruginoasa jud.Iași, respectiv contractul de servicii nr.188 din 23.05.2008, având ca obiect elaborarea studiului de fezabilitate pentru investiția „Alimentare cu apă în comuna Ruginoasa, în valoare totală de 181.654 lei din care TVA în sumă de 29.004 lei.  Ulterior, deși nu exista nici o hotărâre a Consiliului local Ruginoasa sau pe lista de investiții anexă la bugetul local pe anii 2008 și 2009 la data de 02.10.2008 respectiv 05.10.2009, primarul Moraru Ionel încheie  actele adiționale nr.2 și 4 prin care majorează valoarea inițială a contractului servicii nr.188 din 23.05.2008, de la 181.654 lei la 342.185 lei, deci cu mai mult de 30% din valoarea inițială a contractului, pentru care trebuia inițiată o procedură de achiziție publică, fapt ce în realitate nu s-a efectuat)

toate cu aplicarea art.38 alin.1 din Noul Cod Penal si art 5 C.penal (referitor la legea penală mai favorabila).