DIN OFICIU
 

- Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Ministerului Public.

- Structura organizatorică, atributiile tuturor departamentelor

- Program de funcţionare şi audienţe

- Nume - prenume persoane din conducere si persoane responsabile de furnizarea informaţiilor de interes public

- Coordonatele instituţiei, denumire, sediu, număr telefon, fax, mail, pagina de internet.

- Surse financiare, buget-bilanţ contabil.

- Programe si strategii

- Legea nr. 211 din 27 mai 2004 privind unel masuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor

- RAPORT DE EVALUARE a implementarii Legii nr.544/2001 in anul 2018

 
     
   

   Copyright 2006 PICCJ.